Projekt COMENIUS

Uczestniczące w projekcie szkoły postawiły sobie za cel, skonstruować do gokartów własny napęd z niską emisją dwutlenku węgla. Opierając się na podwoziu, które zostało skonstruowane przez uczniów BBS Ammerlan, szkoły partnerskie koncentrują sie na następujących napędach:
Drenthe Colege pracuje nad silnikiem, który jest napędzany bio dieslem jako surowcem odnawialnym.
ZST Pleszew stawia na LPG (gaz płynny) jako paliwo dla swojego silnika gokartu.
BBS Ammerland buduje napęd elektryczny, który powinien napędzać gokart emisją zerową.

Preferowany jest przyjazny dla środowiska rodzaj napędu, na podstawie którego uczniowie mogą uczestniczyć w wyborze potrzebnych komponentów i w konstrukcyjnym montowaniu ich do podwozia gokartów. Wynikające z alternatywnych napędów korzyści, wykorzystujemy podczas lekcji teorii, aby przybliżyć i wytłumaczyć uczniom problematykę ochrony środowiska. Uczniowie przedstawiają własne rozwiązania problemu, które są następnie przez nich przetestowane i ocenione.
Podczas wzajemnych wizyt uczniowie uczestniczą wspólnie w lekcjach. Te lekcje mają przekazać im oprócz naukowo-technicznych i ekologicznych tematów również kulturowe osobliwości danego goszczącego kraju.

Dnia 17.06.2012 roku odbyła się w Dobrzycy XIV Letnia Wielkopolska Spartakiada LZS o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Powiat Pleszewski reprezentowały drużyny z naszej szkoły. W debiutującej na tych zawodach, konkurencji piłki nożnej kobiet, ZST zajęło IV miejsce. Opiekunem drużyny jest pani Beata Racz. Natomiast trzecie miejsce zajęły drużyny w konkurencji piłka siatkowa kobiet  pod opieką pana Artura Kukuły i piłka koszykowa kobiet pod opieką pani Joanny Sołtysiak. Puchary i dyplomy wręczali reprezentacjom Wiceprzewodniczący Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu pan Jerzy Kryjom i Wójt Gminy Dobrzyca pan Jarosław Pietrzak.

 • P1000694
 • P1000695
 • P1000699
 • P1000702

13 czerwca mieliśmy w naszej szkole wyjątkowych gości - dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie, które wraz z uczniami naszej szkoły (klasą III Tsh) uczestniczą w projekcie Pomost Przyjaźni. Spotkanie to miało charakter podsumówujący trzy lata wspólnej pracy. Z tej okazji nasi uczniowie zorganizowali bal maskowy, nie zabrakło na nim również  absolwenta ZST Krzysztofa Maciejewskiego, który wspomógł nas od strony technicznej.
Czas szybko mija, a ten spędzony w gronie dzieci niepełnosprawnych z pewnością nie był czasem straconym. Dzięki takim doświadczeniom stajemy się bardziej otwarci, uczymy się tolerancji, szacunku i odpowiedzialności. Oby takich inicjatyw było jak najwięcej.

 • DSC_4297
 • DSC_4302
 • DSC_4304
 • DSC_4310

W dniu 12 czerwca br. uczniowie klas III technikum Mechatronicznego, III technikum mechanicznego i klas I i III Technikum Samochodowego naszej szkoły wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez przedstawiciela koncernu MAHLE. Polski oddział koncernu ma swoją siedzibę w Krotoszynie i zajmuje się produkcją części silnikowych i filtrów. W trakcie tego spotkania  uczniowie zapoznali się z niektórymi produktami krotoszyńskiego zakładu, mogli wiele z nich dotknąć i uzyskać wiele cennych informacji. Młodzież aktywnie uczestniczyła w szkoleniu, a niektórzy z chłopców zostali za to nagrodzeni strojami roboczymi z logo koncernu MAHLE.
Spotkanie to zaowocuje wycieczką do zakładu w Krotoszynie, z której już dziś cieszą się uczniowie klas technikum samochodowego.

 • DSC04861
 • DSC04862
 • DSC04866
 • DSC04867