admin W dniu: 14:27

Zacznij naukę języków obcych już dzisiaj

W coraz bardziej zglobalizowanym świecie posługiwanie się drugim językiem staje się niezbędne. Chociaż wymaga to wysiłku i poświęcenia, korzyści płynące z nauki języka obcego wykraczają poza zwykłe polepszenie perspektyw zawodowych. Dlatego przedstawiamy ci 10 powodów, dla których powinieneś rozważyć rozpoczęcie nauki nowego języka lub kontynuować ją, jeśli już uczysz się drugiego języka.

Więcej możliwości pracy. Jednym z najczęstszych powodów, dla których warto uczyć się innego języka jest to, że dzięki temu staniesz się bardziej konkurencyjny w świecie pracy. Kiedy idziesz na rozmowę kwalifikacyjną i są tam inni kandydaci o podobnym profilu do twojego, bycie dwujęzycznym da ci przewagę nad innymi. To samo można powiedzieć w przypadku awansu w już zatrudnionej firmie lub w przypadku utrzymania pracy. Łatwiej będzie ci również pracować w środowisku wielokulturowym.

Wzmacnia Twoje zdrowie psychiczne. Badania medyczne wykazały, że nauka nowego języka korzystnie wpływa na umysł. Jedną z zalet jest opóźnienie rozwoju chorób psychicznych, takich jak demencja czy choroba Alzheimera.

Uniwersytet Wrocławski – rozpocznij studia

Pomaga ci nabrać pewności siebie. Poprawa lub nauka nowych umiejętności, w tym umiejętność posługiwania się nowym językiem, jest osobistym osiągnięciem, które sprawi, że poczujesz się dumny. To zwiększy twoją pewność siebie. Możliwość pokazania siebie jako osoby pewnej siebie sprawi, że będziesz bardziej atrakcyjny dla innych.

Otwórz drzwi do stypendiów za granicą. Jednym z najlepszych doświadczeń, jakie może mieć student jest studiowanie za granicą. Znajomość języka jest czynnikiem decydującym o przyznaniu stypendium w innym kraju.

Wzbogać swoje podróże. Kiedy odwiedzasz kraj, w którym nie mówi się po polsku, znajomość lokalnego języka pozwoli ci porozumieć się z ludźmi, których tam spotkasz. Mówienie w ich języku pomoże ci szybciej zapoznać się z danym miejscem i wzbogaci twoje doświadczenie w tym kraju. Jeśli język, którego się uczysz jest jednym z najczęściej używanych na świecie, jak angielski lub francuski, będziesz mógł podróżować prawie wszędzie bez obawy, że nie zostaniesz zrozumiany. Ludzie docenią wysiłek jaki włożyłeś w naukę przynajmniej kilku słów w ich języku.

Zwiększ swój zakres kulturowy. Prawdopodobnie słuchasz muzyki tylko w języku polskim i angielskim. Istnieją jednak bardzo dobrzy piosenkarze i zespoły, których nie znasz, ponieważ śpiewają w innym języku. To samo dotyczy filmów i książek. Znajomość większej ilości języków pozwoli ci cieszyć się o wiele bogatszą treścią kulturową.

Nawiąż przyjaźnie z całego świata. Podstawową częścią przyjaźni jest komunikacja. Nie możesz zaprzyjaźnić się z kimś, z kim nie możesz porozmawiać. Umiejętność wyrażania się w kilku językach pomoże ci nawiązać zagraniczne przyjaźnie i mieć szersze spojrzenie na otaczający cię świat.

To czyni cię wielozadaniowym. Umiejętność przełączania się z jednego języka na drugi wzmacnia twoją zdolność do wielozadaniowości. Przyzwyczajenie do przeskakiwania z jednego sposobu mówienia, pisania lub konstruowania zdań na inny ułatwia wykonywanie różnych zadań w tym samym czasie.

Poprawia rozumienie języka ojczystego. Kiedy uczysz się innego języka, uczysz się również jego zasad gramatycznych i słownictwa. W wielu przypadkach pozwoli ci to lepiej zrozumieć twój własny język, ponieważ możliwe jest, że te zasady są wspólne i że niektóre słowa mają tę samą etymologię.