W piątek 21 października,  wielkim finałem zakończyliśmy tydzień zmagań w wieloetapowym konkursie pod hasłem „Tydzień Języków Obcych”(TJO). Konkurs, w którym udział wzięły wszystkie klasy ZST, podzielony był na trzy etapy. Pierwszy etap, który oceniali nauczyciele języków obcych, polegał na występach w szkolnym „Talent Show”. Nasi artyści śpiewali, tańczyli i przedstawiali scenki kabaretowe w językach obcych. W środę, 19 października, pięcioosobowe drużyny klasowe wzięły udział w quizie wiedzy o państwach, które wylosowali. Uczestnicy quizu musieli znaleźć wszystkie QR kody rozmieszczone w całej szkole i odpowiedzieć na dwadzieścia pytań związanych z informacjami ukrytymi w QR kodach. W czwartek klasy przygotowały stanowiska na temat wylosowanych państw, które w piątek oceniała główna komisja konkursowa.
    Na wielki, piątkowy finał przybyli nasi szanowni goście: Pan Eugeniusz Małecki- Wicestarosta Powiatu Pleszewskiego, Pan Mirosław Kuberka- Przewodniczący Rady Powiatu Pleszewskiego, Pan Sławomir Sobczyk- Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury Sportu i Turystyki, Pan Marcin Ulatowski- przedstawiciel firmy FAMOT PLESZEW Sp. z o. o., Panie Alina Świtalska, Maria Kunert i Małgorzata Kołkowicz oraz Pan Andrzej Herzog z Rady Rodziców ZST. Prasę reprezentowała Pani Justyna Napieraj z „Życia Pleszewa”. Zaproszeni goście wraz z Dyrektorem ZST Panem Arturem Kukułą ocenili ostatni etap naszego konkursu, czyli stanowiska  przygotowane przez poszczególne klasy.
    W tym czasie młodzież miała okazję zobaczyć występ uczestnika krajowego „Talent Show” Pana Sławomira Jenerowicza. Następnie uczniowie dokonali oceny stanowisk i zagłosowali na najlepszą klasę oraz najlepiej przebranego nauczyciela – nagroda publiczności.

 • DSC06416
 • DSC06417
 • DSC06419
 • DSC06421

po raz trzydziesty w naszej szkole odbyła się akcja honorowego oddawanie krwi. Wzorem poprzednich akcji stawiło się liczne grono krwiodawców, którzy oddali prawie 25 litrów krwi. Szacunek dla wszystkich tych, którzy zdecydowali się podzielić cząstką siebie aby ratować życie i zdrowie potrzebującym.

 • DSC06165
 • DSC06167
 • DSC06168
 • DSC06171

Historia kierunku gastronomicznego w Zespole Szkół Technicznych przy ulicy Zielonej 3 w Pleszewie sięga 1993 roku. Przy ulicy Bojanowskiego 1 powstała pracownia, w której młodzież z Zasadniczej Szkoły Zawodowej realizowała zajęcia praktyczne. Nauczycielkami zawodu były Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny. Siostra Irena Ide, Anna Tomaszkiewicz i Krystyna Kowalska. W roku 2004 naukę zawodu na terenie pleszewskiego zakonu rozpoczęła młodzież z Technikum w zawodzie – kucharz, pod okiem sióstr- Krystyny Kowalskiej i Doroty Śliwińskiej.
Z sentymentem będziemy wspominać gościnność klasztornych warsztatów przy ulicy Bojanowskiego. Po 23 latach wspólnej pracy sióstr służebniczek z nauczycielami z technikum przyszedł jednak czas na nowy etap szkolenia zawodowego. We wrześniu 2015 roku Dyrektor ZST, Artur Kukuła podjął decyzję o zaadaptowaniu pomieszczenia w budynku szkoły i utworzenia w nim pracowni gastronomicznej. Stworzono w niej cztery stanowiska robocze w pełni wyposażone w urządzenia do obróbki cieplnej, instalację wodno-kanalizacyjną oraz wentylację.
14 października 2016 roku Starosta Powiatu Pleszewskiego Maciej Wasielewski dokonał otwarcia pracowni. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Powiatu Pleszewskiego, nauczyciele uczący przedmiotów gastronomicznych, a także młodzież z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
Naczynia kuchenne, narzędzia oraz sprzęt elektryczny potrzebny do produkcji potraw został zakupiony w pobliskiej firmie Florentyna. Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Kotliński Specjał, z którym szkoła współpracuje od kilku lat, podarował zestaw produktów ze swojej bogatej oferty. Pracownię w produkty wspomogła także Rada Rodziców ,a przede wszystkim jej długoletni przewodniczący Pan Tomasz Tarka.
Technikum na Zielonej zaczyna zapisywać nowy rozdział z pracownią gastronomiczną w szkole. 

 • DSC06056
 • DSC06060
 • DSC06063
 • DSC06083

Czwartek (13 października) był dniem pełnym przeżyć, już od rana nasza młodzież, odświętnie ubrana, składała życzenia swoim nauczycielom i wychowawcom. Na uroczystym apelu, który zaszczycili swoją obecnością wicestarosta -pan Eugeniusz Małecki, prezes firmy „Spomasz”- pan Tadeusz Rak , przewodnicząca Rady Rodziców p. Alina Świtalska odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Pan dyrektor Artur Kukuła wręczył nagrody wyróżnionym za pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycielom. Nasi uczniowie , Kamil Szkudlarek (IV tr), Tobiasz Czekalski (II tr) i Artur Stefaniak (II tr) otrzymali nagrody, w formie stypendiów, ufundowane przez prezesa firmy „Spomasz”. Uroczysty apel swoimi występami uświetnili nasi utalentowani uczniowie: Piotr Furmaniak i Kinga Matłoka z koleżankami z III lo. Był to dzień radości i uśmiechu, życzmy sobie tego na co dzień.

 • DSC05979
 • DSC05984
 • DSC05985
 • DSC05987

Od 19 września do 8 października b.r. gościliśmy w naszej szkole grupę uczniów z partnerskiej szkoły BBS Ammerland. Uczniowie odbywali praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS+ a towarzyszyli im nasi uczniowie z klas II ts, II tr i III tr. Praktykantów przyjęły firmy -FAMOT PLESZEW Sp. z o.o., DOMER Pana Marcina Siereckiego, Zakład Budowy Kotłów BUD-KOT Pana Mirosława Śliwy, PPHU SIMAR Pana Sławomira Śliwy i PPHU SKAMET Pana Andrzeja Świderskiego. Dzięki uprzejmości tych firm nasi uczniowie mogli zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe i poznać pleszewski rynek pracy.
Dla grupy polsko – niemieckiej nauczyciele ZST zorganizowali bogaty program kulturalno – sportowy. Odbyły się zajęcia kulturoznawcze na temat Polski i Niemiec, zawody w strzelaniu, bowlingu i piłce nożnej. Można było też popływać i zwiedzić Pleszew. Cała grupa spędziła weekend na Dolnym Śląsku zwiedzając Wrocław, podziemne miasto w Osówce i przepiękny zamek w Książu. Dzięki znajomości języków obcych uczniowie bez problemu nawiązali kontakty koleżeńskie i dobrze się razem bawili.
Na wiosnę przyszłego roku zaplanowana jest rewizyta naszych uczniów w powiecie Ammerland, która odbędzie się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Podczas tego pobytu uczniowie również będą odbywali praktyki zawodowe w niemieckich zakładach pracy, co zostaie poświadczone europejskim certyfikatem EUROPASS.

 

 • DSC05674
 • DSC05703
 • DSC05747
 • DSC05774