Skład Rady Rodziców
rok szkolny 2015/2016
Funkcja Imię i nazwisko
Przewodniczący

Alina Świtalska

Z-ca przewodniczącego

Andrzej Herzog

Skarbnik

Maria Kunert

Sekretarz

Małgorzata Kołkowicz

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący

Arkadiusz Kaczmarek

Członek

Monika Grabarek

Członek

Beata Bandzwołek