13 października,  w przeddzień Święta Komisji Edukacji Narodowej, odbyła się w naszej szkole akademia. Uroczystość połączona była ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. W części powitalnej Pan Dyrektor Marek Szczepański przypomniał wielkie zasługi pierwszego w Polsce ministerstwa oświaty dla Rzeczypospolitej.  
W swoim przemówieniu do zgromadzonych gości Dyrektor Szkoły    podkreślił także znaczącą rolę nauczyciela w kształtowaniu osobowości ucznia. Uhonorowaniem tego trudu było wręczenie nagród wyróżnionym pedagogom.
W imieniu Rady Rodziców przemawiał jej przewodniczący – Pan Romuald Majchrzak, który życzył nauczycielom przede wszystkim daru inspirowania młodego pokolenia do twórczych działań.

  • d1
  • d11
  • d12
  • d13