Uwaga! Uczniowie klas I, II, III!
W dniach 7-8 i 11 września 2017 r. w godz.  8.45-12.00 w bibliotece szkolnej odbędzie się kiermasz używanych podręczników.
Obowiązywać będzie następujący porządek:
- w czwartek (7 IX) uczniowie klas II sprzedają podręczniki uczniom klas I,
- w piątek (8 IX) klasy III odsprzedają podręczniki klasom II,
- w poniedziałek (11 IX) klasy IV – klasom III
Transakcje dokonywane będą przez uczniów osobiście, pod opieką bibliotekarki.